தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

தலைமை அலுவலகம்

தலைமை அலுவலகத்தின் தொடர்பு விவரங்கள்

(සිංහල) ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව
HRCSL – ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 14,
ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත
කොළඹ 4,
ශ්‍රී ලංකාව.

தொலைபேசி
(+ 94) 112505580 (+ 94) 112505581 (+ 94) 112505582
தொலைநகல்
(+94) 112505541
மின்னஞ்சல்
sechrcsl@gmail.com
இணையதளம்
www.hrcsl.lk
ஹாட்லைன்
1996 (+ 94) 112505575 (+ 94) 773088135 (+ 94) 773762112

  Get In Touch/සම්බන්ධව සිටින්න/தொடர்பில் இருங்கள்

  We would love to hear from you.Get in touch with us by email/අපි ඔබට සවන් දීමට කැමතියි. විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න/நாங்கள் உங்களைக் கேட்க விரும்புகிறோம். மின்னஞ்சல் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

  Your Name*/ඔබගේ නම*/உங்கள் பெயர்*
  Email*/විද්යුත් තැපෑල*/மின்னஞ்சல்*
  Subject/විෂය/பொருள்
  Message/පණිවුඩය/செய்தி
  பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
  (English) Justice L. T. B. Dehideniya (English) Chairman (Since 28 June 2023) (English) (+ 94) 112505451 (English) (+ 94) 112505461
  (English) Mr. Nimal G Punchihewa (English) Commissioner (Since 28 June 2023) (English) (+ 94) 112505465 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Prof. Thaiyamuthu Thanaraj (English) Commissioner (Since 28 June 2023) (English) (+ 94) 112505467 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Dr. Gehan Gunatilleke (English) Commissioner (Since 28 June 2023) (English) (+ 94) 112505469 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Prof. Fathima Farzana Haniffa (English) Commissioner (Since 28 June 2023) (English) (+ 94) 112505465 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Mr. Ranjith Uyangoda (English) Secretary (English) (+ 94) 112505468 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Mrs. Menaka Herath (English) Director (Education & Special Programs) (English) (+ 94) 112505569 (English) (+ 94) 112505569
  (English) Mr. Sumanalal Weerasinghe (English) Actg. Director (Inquires & Investigations) (English) (+ 94) 112505566 (English) (+ 94) 112505574
  (English) Mr. Nihal Chandrasiri (English) Actg. Director (Research & Monitoring) (English) (+ 94) 112505595 (English) (+ 94) 112505595
  (English) Mr. Kapilan Villavarajan (English) Actg. Director (International Affairs) (English) (+ 94) 112505581 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Director (Administration and Finance) (English) (+ 94) 112505569 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Mr. C.K. Rajasinghe (English) Network Administrator (English) (+ 94) 112505580 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. M. H. Ramyawathi (English) Accountant (English) (+ 94) 112505547 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. W.A.U.S. Wijesooriya (English) Librarian (English) (+ 94) 112505580 (English) (+ 94) 112505541
  (English) Ms. Nanda Wickramasinghe (English) Administrative Officer (English) (+ 94) 112505531 (English) (+ 94) 112505541
  Font Resize
  Contrast

  Sorry for the inconvenience caused, the language you’ve requested in currently under construction.

  සිදුවෙමින් පවතින අපහසුතාවයට කණගාටුයි, දැනට ඔබ ඉල්ලූ භාෂාව ඉදිවෙමින් පවති.

  ஏற்பட்ட அச on கரியத்திற்கு மன்னிக்கவும், தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள நீங்கள் கோரிய மொழி.