மட்டக்களப்பு பிராந்திய அலுவலகம்

அமைவிடம்:

இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இப்பிராந்திய அலுவலகம் அமைந்துள்ளது.

நிர்வாகப் பிரிவு:

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மொத்த பரப்பளவு 2,854 ச.கிமீ. இது 14 பிரதேச செயலகங்களையும், 348 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளையும் கொண்டுள்ளது.மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மொத்த சனத்தொகை அண்ணளவாக 515,857 ஆகும்.

மாவட்ட ரீதியாக சனத்தொகைப் பரம்பல்:

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மொத்த சனத்தொகை அண்ணளவாக 515,857 ஆகும். இத்தொகை கீழ்வரும் இனவிகிதாசாரப் பரம்பலைக் கொண்டுள்ளது:
சிங்களவர்: 2,397
இலங்கை முஸ்லிம்கள்: 128,964
இலங்கைத் தமிழர்: 381,841
இந்தியத் தமிழர்: 143
பறங்கியர்: 2,412
ஏனையவர்கள்: 100

ஏனைய தகவல்கள்:

பொலிஸ் நிலையங்கள்: 11
சிறைச்சாலைகள்: 01
ஏனைய தடுப்பு நிலையங்கள்: 0
சிறுவர் இல்லங்கள்: 40

சமர்ப்பிக்கப்படும் அறிக்கைகள்:

மாதாந்தம் கிடைக்கும் முறைப்பாடுகளின் விபரம்
மாதாந்தம் மேற்கொள்ளும் விஜயங்கள்
மாதாந்த விரிவாக்கல் நடவடிக்கைகள்

மேலதிக விபரங்களுக்குத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது:

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பாளர்,
24, சின்ன உப்போடை வீதி,
மட்டக்களப்பு

தொலைபேசி/தொலைநகல்: 065-2224420
மின்னஞ்சல்: [email protected]