இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் பகிரங்க அறிக்கை

September 14, 2016

கைது மற்றும் தடுத்து வைத்தல் தொடர்பாக அதிமேன்மைதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகளை வரவேற்றும் எதிர்கால தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்திற்கான ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகள் தொடர்பாகவும் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு பகிரங்க அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

public-statement-by-hrcsl-tamil