ஆட்சேர்ப்புக்கள்

June 24, 2016

இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவானது விசாரணை அலுவலர் மற்றும் திட்ட உதவியாளர் பதவிகளுக்கு (ஒப்பந்த அடிப்படையில்) விண்ணப்பங்களைக் கோருகின்றது.

விளம்பரம்