නිතර අසන ප්‍රශ්න

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලද්දේ කවදාද?

1996 අංක 21 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදී.

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණ කුමක්ද?

අරමුණ වනුයේ පැරිස් මූලධර්ම මත පිහිටා ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටම්වල සිට මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනතට අනුව මානව හිමිකම් යන්න නිර්වචනය කරන්නේ කෙසේද?

ආර්ථික,සමාජ සහ සංස්කෘතික වශයෙන් සහ සිවිල් සහ දේශපාලනික වශයෙන් ජාත්‍යන්තරව ප්‍රකාශයට පත් සහ පිළිගත් සම්මුතීන් මානව හිමිකම් ලෙස නිර්වචනය කෙරෙයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභා පනතෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

මූලික අයිතිවාසිකමක් යනු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් පිළිගත් මූලික අයිතිවාසිකමක්.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙහි මුලික කාර්යයන් මොනවාද?

• මුලික මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන්හිදී විමසීම් සහ විමර්ෂණය කිරීම

• ශ්‍රී ලංකා රජයේ සියලුම ක්‍රියාපටිපාටීන්, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් සහතිකකර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් වලට අනුව ඉටු කිරීමට වග බලා ගැනීම

• මූලික අයිතිවාසිකම්වලට අනුකූලව නීති සම්පාදනය කිරීමටත්, පරිපාලන මගපෙන්වීම් කිරීමටත් රජයට උපදෙස් සහ සහයෝගය දීම

• ජාතික නීති පද්ධතිය සහ පාලන ක්‍රමය ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මානව අයිතිවාසිකම්වලට අවනත වෙමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයට උපදෙස් දීම

• මානව හිමිකම් ක්ෂේත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගිවිසුම් සහ අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර මෙවලම් උපයෝගී කරගැනීමට රජයට උපදෙස් දීම

• රට තුළ මානව හිමිකම් පිළිබඳ දැනුවත් බව ප්‍රවර්ධනය කිරීම

පුද්ගලයන්ට කුමන වර්ගයේ පැමිණිලිද කොමිසම සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ?

(1978) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි IIIවන පරිච්ඡේදය මගින් පිළිගත් මූලික යිතිවාසිකම් කඩවීම් සහ කඩවීමට අත්‍යාසන්න අවස්ථාවලදී පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

කොමිසම සඳහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ කා හටද?

•පීඩාවට පත් පුද්ගලයන්ට

• පුද්ගල කණ්ඩායම්වලට

• පුද්ගලයෙක්/පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ පීඩාවට පත් යම් පුද්ගල කණ්ඩායමක් වෙනුවෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය

ඕනෑම භාෂාවකින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිද?

සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

කිසිදු පැමිණිලි කිරීමකින් තොරව කරුණු විමර්ශනය කිරීමේ හැකියාව කොමිසමට තිබෙනවාද?

ඔව්. මූලික මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයකදී, කිසිදු පැමිණිලි කිරීමකින් සහ විමසීමකින් තොරව කරුණු විමර්ශනය කිරීමේ සහ විමසීමට කොමිසමට පුළුවන

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිලි සම්බන්ධව විමර්ශනය කොට වාර්තා කරන ලෙසට කොමිෂන් සභාවට දැන්විය හැකිද?

ඔව්. සමහර අවස්ථාවලදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පැමිණිලි සම්බන්ධව විමර්ශනය කොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත වාර්තා කරන ලෙස කොමිෂන් සභාවට දන්වයි.

පැමිණිල්ලක අඩංගු විය යුතු කරුණු මොනවාද?

•උල්ලංඝනය වී ඇති අයිතිවාසිකම කුමක්ද?

•අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇත්තේ කාගේද?

• අයිතිවාසිකම් හෝ හිමිකම් උල්ලංඝනය සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද?

• අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූයේ කවරාකාරයෙන්ද?

• අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූයේ කවදාද? කොතැනකදීද?

• ප්‍රතිකර්ම ලෙස ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිමය නියෝජිතයෙකු රැගෙන ඒම අනිවාර්යද?

නීතිමය නියෝජතයකු ඉදිරිපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැත.

පැමිණිලි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව යටතට නොගැනෙන විට එයට සිදුවන්නේ කුමක්ද?

රජය විසින් ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රතිකර්ම ලබාදෙන අදාළ ආයතන වෙත එම පැමිණිලි යොමු කරන ලබයි.

අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී දීර්ඝ කාලයක් ගතවීමෙන් පසුව කොමිෂන් සභාව වෙතට පැමිණිලි කළ හැකිද?

ඔව්. සාධාරණ හේතු මත මූලික අයිතිවාසිකම්  උල්ලංඝනය වී දීර්ඝ කාලයක් ගත වූ පසු ඉදිරිපත් කරන පැමිණිලි පිළිබඳව සොයා බැලීමට හැකියාවක් ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙහි සේවාවන් නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකිද?

ඔව්. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂණ් සභාව මගින් කරන සියලුම සේවාවන් නොමිලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකිය.