පුවත්

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යාපනය ලබන ආබාධ සහිත උපාධි අපේක්ෂිකාවකගේ අධ්‍යාපන අයිතිය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශයක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා සහ  තවත් වගඋත්තරකාර පාර්ශවයන් තිදෙනෙකු වෙත නිර්දේශයක් නිකුත් කර ඇත.   කොමිෂන් සභා නිර්දේශය තුළ පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී.   මෙම උපාධි අපේක්ෂිකාවගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාම සඳහා Read More>>

2018 මාර්තු මස මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික වෛරීභාවය පදනම් කොට පැවැති උල්ලංඝනයන්ටඅදාල සිදුවීම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් 2018 මැයි මස  9  වන දින සිට 12 වන දින දක්වා පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලබයි. එකී පරීක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිනිය හා කොමසාරිස්වරුන්  විසින් පවත්වනු ලැබේ.මෙම පරීක්ෂණයට ප්‍රථම කොමිෂන් සභාව විසින් සිදුවීමට අදාළ ලිඛිත සැලකිරීම් හා සාක්ෂි මහජනතාවගෙන් කැඳවන ලදී.

1996 අංක 21 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනතින් ස්ථාපනය කරන ලද, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් වන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින්, පහත දැක්වෙන තනතුර සදහා අදාළ සුදුසුකම් සහිත සේවාලැදි සහ අතිශයින් අභිප්‍රේරණිත අයදුම්කරුවන්ගෙන් අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන හා මූල්‍ය) – තනතුරුට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.   දැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ පොදු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ලෙස භාවිතා කරන ලද [email protected] වෙනස් කර ඇත. නව පොදු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ලෙස [email protected] භාවිතය ආරමිභ කර ඇත. ඒ අනුව කරුණාකර පොදු විද්යුත් තැපැල් යොමුකිරිමි නව ලිපිනයට යොමුකරන්න. පෙර විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය අක්‍රිය කර ඇත.

1996 අංක: 21  දරන පාර්ලිමේන්තු පණතින් ස්ථාපනය කරන ලද, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවක් වන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින්, පහත දැක්වෙන තනතුරු සදහා අදාල සුදුසුකම් සහිත   සේවාලැදි සහ අතිශයින් අභිප්‍රේරණිත   අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. දැන්වීම

මානව අයිතීන් පිළිබඳ අනාගත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පරිච්ඡේදයක සම්පූර්ණයෙන්ම සුරක්ෂිත අයිතින් වශයෙන් ආර්ථික හා සමාජයීය අයිතින් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය ලබා දිය යුතු බව ද, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය හා ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල සාමාජිකයින් එයට සහතික විය යුතු බව ද ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. දෙමළ පරිවර්තනය බලාපොරොත්තු වන්න. අනාගත ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ආර්ථික‚ සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතීන් ඇතුලත් කිරීමේ වැදගත්කම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමහා රඳවා ගැනීම පිලිබද නිකුත් කර ඇති උපදෙස් පිළිගනිමින් සහඅනාගතජාතික ආරක්ෂාව නීති සඳහා කොමිසමේ නිර්දේශ පිළිබදව  ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත්කර ඇත. public-statement-by-hrcsl-sinhala

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මගින් පා ගමනක් සංවිධානය කර ඇති බවට මහජනතාව අතර වැරදි අදහසක් පැතිරී ඇති  බව කොමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.  මානව හිමිකම් නාමය භාවිතා කරමින් සංවිධානය කර ඇති සංහිඳියා පා ගමන පිළිබඳව කිසිඳු වගකීමක් හෝ සම්බන්ධතාවයක් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට නොමැති බවත් ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්ව කටයුතු කළයුතු බවත් කොමිෂන් සභාව විසින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. බාගත කිරිම

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් කෙටුම්පත් කර ඇත.  මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් සහ පුරවැසියන්ගෙන් අදහස් හා යෝජනා කැඳවනු ලැබේ. 2016 අගෝස්තු මස දින හෝ 15 වන දිනට පෙර ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවේ සභාපතිනිය වෙත ඔබගේ අදහස් එවන්න (කරුණාකර උපාය මාර්ගික සැලැස්ම බාගත කිරීම සඳහා පහත සබැඳිය වෙත යන්න). තැපැල් මගින්:. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, අංක 165, කිංසි පාර, කොළඹ 08, Read More>>